Convocatoria xeral ordinaria 2018

17/03/2018

Convocamos a xuntanza xeral ordinaria que se vai celebrar o próximo día 17 de marzo ás 17:30 na primeira convocatoria e ás 18:00 horas na segunda, no local da biblioteca da asociación,  no recinto da cooperativa. A orde do día é a seguinte:

  1. Lectura e aprobación do acta da asamblea anterior
  2. Lectura da memoria do ano 2017
  3. Estado das contas
  4. Renovación de cargos da xunta directiva
  5. Rogos e preguntas

Axuntase documento da convocatoria