Caixón "desastre". Ollos vidais

01/04/2002, Juan José Iglesias Rivera

​​

¿Qué é "iso"?

Juan José Iglesias Rivera

Os areais, e en Cobas hainos marabillosos, aparte de deleitarnos cos baños e a súa paisaxe, agasállannos con obxectos de moi variada procedencia que o mar trae dende os mais diversos lugares.

Deixando aparte tódolos productos de orixe humana (por desgracia cada día máis abundantes), nun paseo polas nosas praias podemos atopar algunhas cousas que chamarán a nosa atención: cunchas e caracolas de variadas formas e cores, pedriñas labradas pola acción do mar con formas caprichosas, restos de algas do fondo mariño, restos óseos dos máis variados animais e os tan buscados OLLOS VIDAIS.

Moitos de nós temos nas nosas casas estas "cousiñas" aplanadas, con tons mais ou menos vermellos por un lado, e clariño cunhas raias polo outro, que alguén atopou nalgunha praia. Moitos as engarzaron para faceren xoias, desde pendentes ata pulseiras, colgantes ou aneis... Outros as levan no peto ou na carteira como amuleto da sorte.

Na antigüidade, este "obxecto" que o mar bota nas nosas praias, foi moi codiciado e chegou a ser empregado como remedio para distintos males; na Francia do século XVI usábase para controlar a menstruación e tamén contra o mal de ollo

Na zona de Lugo chámanlle bítere e din que o que o atope terá un ano de paz, amor e felicidade. A miña dona, por si esto fora certo, xa foi atopa-lo seu ollo vidal a Santa Comba e gárdao nunha caixiña de madeira coma se fose un obxecto máxico.

E... Si, todo esto está moi ben, pero... ¿Que é un ollo vidal? Pois non é máis que o opérculo calizo, a tapadeira, dun caracol mariño chamado Astraea (Bolma) rugosa que adoita vivir nas profundidades das nosas costas ata uns 60 m. sendo moi raro que aparezan exemplares enteiros nas praias. Podemos atopalo dende a costa de Portugal ata as illas atlánticas e tamén no Mediterráneo.

Agora xa o sabedes. Cando vaiades á praia... estade atentos ós máxicos regalos cós que vos pode sorprender o noso mar...
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propósito de Don Juan.

Mondoñedo. del Seminario

Mondoñedo.- La academia misional de San Francisco Javier. establecida en el Seminario Conciliar de esta ciudad celebró el 17 del corriente, en el salón de actos de dicho centro, sesión solemne y pública para poner digno remate a las tareas del presente curso académico.

Varios miembros de la citada institución representaron el drama en tres actos Valor Cristiano, obra del presbítero señor De la Isla.

En los entreactos leyeron sendas conferencias misionales los académicos Bande López, Trasorras Pacio y Martínez Vieito. La Schola Cantorum, dirigida por el seminarista Pérez Fanego, cantó con gusto y afinación las obras siguientes: El Gondolero, barcarola a cuatro voces, de R. Borobia; Lonxe de ti, canción gallega, con letra y música de los alumnos Cainzos Chao y Pérez Fanego; y O Sol de Primaveira, canción gallega, a cuatro voces, con letra de M. Lago González y música de J. Torres Creo.

Huelga decir que todos, actores, conferenciantes y orfeonistas, cumplieron a la perfección su cometido y que la numerosa concurrencia, que al final de cada acto no se cansaba de aplaudir, salió de la amenísima velada rebosando satisfacción y haciendo votos para que con frecuente periodicidad se repitan estas sesiones, que a la vez que propaganda misional, lo son de cultura religiosa y honesto esparcimiento.

Por nuestra parte, nos complacemos en felicitar con la mayor efusión a los simpáticos académicos, y, de un modo especialísimo, al director de la Schola Cantorum, señor Pérez Fanego, joven compositor. dotado indudablemente de excelentes aptitudes para llegar a ser. en día no lejano, un consumado artista.

 


 

Revista Galicia 31-03-1917.

Juan Carlos López Hermida

La revista Galicia se funda en Cuba el 25 de Julio de 1902 por Vicente López \/eiga, natural de Moeche (retomando el nombre de la anterior Revista de Galicia fundada por Secundino Cores y José Fontenla Leal).

La revista fue dirigida por el mismo Secundino Cores y por Constantino Horta Pardo, natural de Pontedeume.

En esta revista colaboraba José Fontenla Leal, al menos en el diseño de la cabecera de la revista, la cual va firmada por él.

 

Noticias de Galicia.
Coruña

Las esperanzas que aun existían de que se habían de reanudar los trabajos en las minas de Cobas puede decirse que se han perdido por completo.

La Sociedad Minera de cobre de Ferrol-Colón-Francesa, que así se titulaba, acaba de enajenar todo por medio de su representante en España.

Ha sido el comprador el vecino del Ferrol, D. Telmo Sáez Ríos.

Este adquirió todos cuantos materiales allí hay en la actualidad, con maquinaria, vías, etc.

También compró los edificios que están emplazados en términos pertenecientes a las minas.

Parte del material será destinados a las minas de Asturias, la otra parte a las minas de mineral de hierro de Bilbao.

Hay el propósito de proceder al derribo de todos los edificios.

Sólo queda pendiente la venta de los terrenos.


 

<< Volver